مرضیه استریو سوپر آکائی (نوار کاست) شماره 5

عنوان: مرضیه
استریو: سوپر آکائی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دلم میسوزد، الا ساقیا، عطر خیال تو، بود آیا، راز دل، قهر نکن، گرمی عشق، ترانه گلها، افسانه ها، خنده گل

چاپ