مرضیه استریو سوپر آکائی (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مرضیه
استریو: سوپر آکائی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: صورتگر نقاش چین، عشق خود حاشا مکن، اسیر نگاه، چشم سحر، سنگ صبور، شد دلم خون، گل ریزان، مینای شکسته

چاپ