مرضیه استریو سوپر آکائی (نوار کاست) شماره 1

عنوان: مرضیه
استریو: سوپر آکائی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: در فکر تو بودم، سرور و بید، صبح امید، خزان، شراب نوشین، خبر نداری، پیوند گلها، گفتگوی تو، بردی دلم از دست، کو یاری

چاپ