مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) آلبوم شماره 14

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دل غافل، سرو و بید، راه خیال، جای تو خالی، صبح امید، طاووس، نگاهی از دل، یاد تو، گل سفید، اسیر بلا
شعر ترانه ها از معینی کرمانشاهی

چاپ