مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) آلبوم شماره 13

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شراره جاویدان، گیسو، همیشه بهار، لاله صحرائی، طوفان، پیغام من، پیوند گلها، رفتم که رفتم، چون ترا دیدم، چشم سحر

چاپ