مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) آلبوم شماره 11

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خاطره یک شب، اسیر نگاه، از من بگذرید، چه کنم چه بگویم، تو بخوان، طاقتم ده، در دیار تو، عشق خود حاشا مکن، دل پریشان، مینای شکسته

چاپ