مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) آلبوم شماره 8

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: همه شب نالم چون نی، وعده کردی، دل غافل، اسیر نگاه، مکن ای دوست، آرزوها، شد دلم خون ز درد جدائی، گفتگوی تو، کو یارم، عشق تا کام دل بر آید، ز دیده خون فشانم

چاپ