مرضیه استریو کاسپین (نوار کاست) آلبوم شماره 1

عنوان: مرضیه
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بیداد زمان، سراب آرزو، فراموشم مکن، سنگ صبور، خواب نوشین، ساغر شکسته، خاطرات، شب زنده داری

چاپ