مرضیه استریو چشمک (نوار کاست) شماره 20تا25

عنوان: مرضیه
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کاست شماره 20: در خلوت غم، قهر بیجا، سکوت ها، شکوه دوست، ندا، یک دل و صد آرزو، گل ریزان، تو محبوب منی، بر تو عاشقم، نغمه تو
کاست شماره 21:
مینای شکسته
آهنگ: مهندس همایون خرم
دستگاه: ماهور
شعر: معینی کرمانشاهی
سکوت ها
آهنگ: گرگین پور
در بیات اصفهان
شعر: تورج نگهبان
کاست شماره 22:
آواز
شوشتری: دیدم از دور برا فروخته سینای تو را خواندم از نرگس بیمار تو غمهای تو را
سه گاه: سر خوش آمد ز در و می زد و سر مست برفت فرصتی بود ولی حیف که دست برفت
چهارگاه: همچو نی مینالم از سودای دل آتشی در سینه دارم جای دل
ماهور: بازی زلف تو امشب به سر شانه ز چیست خانه برهم زدن این دل دیوانه ز چیست
کاست شماره 23: دلم میسوزه، الا ساقیا، عطر خیال تو، بود آیا، راز دل، قهر نکن، گرمی عشق، ترانه گلها، افسانه ها، خنده گل
کاست شماره 24:
در میزند
آهنگ: جواد لشکری
دستگاه: سه گاه
شعر: سیمین بهبهانی
دیده مپوشان
آهنگ: درویش خان
دستگاه: سه گاه
شعر: عارف
کاست شماره 25:
آواز
همایون: چو عشق را تو ندانی بپرس از شبها بپرس از رخ زرد و ز خشکی لبها
شوشتری: چون درد بود دوا نمیداند عشق آسودگی از بلا نمیداند عشق
بیات اصفهان: نه جان به سایه شاخی نه پا یه حلقه دامی نه پر شکسته یه سنگی نه بر نشسته به بامی
سه گاه: آتش عشق است که اندر نی فتاد جوشش عشق است که اندر می فتاد

چاپ