مصطفی جاویدان استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 398

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ترگلک، کو رفیق، وحدت وجود، گاهی پائین گاهی بالا، دقیقه به دقیقه، سبحانه هو، مذهب عشق، لالائی، یا علی، یتیم، میدونی چی میگم، عزیز جون

چاپ