مصطفی جاویدان استریو تاپ تن (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: تاپ تن
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چینی بند زن، بابا کوهی، قشنگه، گوشه نشین، کلبه ما درویشیه، برگریزان، درویش پولی نیست، مرد مردونه، آه سردم، ترا از دست نمیدم، قصه گو، همسر خوب من

چاپ