مصطفی جاویدان استریو چنگ (نوار کاست) شماره 5

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: چنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آزاده، داره میاد، دیده و دل، سلام، آنهائی که، ای دل، حال که تنها شدم، قسم نامه، بابابزرگ، زمزمه، سر بلند، مولانا

چاپ