مصطفی جاویدان استریو چنگ (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: چنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یا محمد، مناجات، خدا خدا، ای خدا، صدای اذان، همسرم، مسافر، پیر و جوان، بی تو، بعد نکن، وطن من، پدر سوخته، یا مرتضی علی

چاپ