مصطفی جاویدان استریو سونی (نوار کاست) شماره 3

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: سونی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تو گلک، مذهب عشق، کو رفیق، سبحانه هو، آشنا گاهی پائین گاه بالا، وحدت وجود، میدونی چی میگم، یا علی، یتیم، دقیقه به دقیقه، صحنه ساز

چاپ