مصطفی جاویدان استریو سونی (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: سونی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عزیز جون، خدا یار تو باشه، قصه گو، کندوی عسل، یادگار، کو رفیق، میتونی، چه خوبه، بهانه، پل مهربونی، ترکم مکن، چینی بند زن، لالائی

چاپ