مصطفی جاویدان استریو تاپ لاندا (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: تاپ لاندا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چینی بند زن، عمو صالح، درویش پولی نیست، روز میشه شب، ده ماه، دوستش دارم همیشه، تو را دوست دارم، عزیز جون، واسه خاطر تو بود، بابا کوهی، یمبوصنعه، تورو از دست نمیدم

چاپ