مصطفی جاویدان استریو کلبه (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: کلبه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: به به، کوچه، دلبر من، بخند و بخند، نگاهش کردم، دزد سوم، نازی نازی، من به تو نیازم، مهربونی، کی دیده، من خدارا دیده ام

چاپ