مصطفی جاویدان استریو سوپر سحر (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: سوپر سحر
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نمکی، گمشده، بمن بگو، گمشده، بمن بگو، دروغه، تفنگ، زندگی شیرینه، شادی زندگی، بود و نبود، توکل بر خدا کن، هو یا علی، غزل خراباتی، چشم براه

چاپ