مصطفی جاویدان استریو ناز (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: ناز
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: لاین، پدرسوخته، نازی نازی، جوونی، بود و نبود، میدونستی، بخند، این دل، شاعر، به به، تو همونی، بابابزرگ، معما

چاپ