مصطفی جاویدان استریو گلد (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: گلد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: لذت زندگی، نمکی، گمشده، بمن بگو، تفنگ، خراباتی، شادی زندگی، هو یا علی، چشم براه، بود و نبود، مادر، توکل بر خدا کن

چاپ