مصطفی جاویدان استریو اشک و شمع (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: اشک و شمع
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرشد رهبر، دخترم، نه تو داری و نه من، قشنگه، درویش سکوت، یار محبوبم، عقیده، برده حظ، نوحه خوان شهر، ساعتی، یا مولا، عشق، مارابس

چاپ