مصطفی جاویدان (نوار کاست) آلبوم شماره 3

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چینی بند زن، عمو صالح، درویش پولی نیست، روز میشه شب، دوستش دارم همیشه، ده ماه، تو را دوست دارم، عزیز جون، واسه خاطر تو بود، بابا کوهی، یمبوصنعه، تورو از دست نمیدم

چاپ