مصطفی جاویدان (نوار کاست) آلبوم شماره 2

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عزیز جون، عمو صالح، چینی بند زن، باباکوهی، قشنگه، دوسش دارم همیشه، بی بی جون قصه بگو، همسر هلال من، مرغ عشق، من مست و دیوانه، مادر بزرگ، اتل متل توتوله

چاپ