مصطفی جاویدان استریو کاسکو (نوار کاست) شماره 1

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: کاسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: درویشم درویشم، حق گویم حق جویم، علی آمد علی آمد، ای یاد تو مدد، لا اله الا هو، زندگی، همه شب دعا کنم، خدا پشت و پناهت، اسم اعظم

چاپ