مصطفی جاویدان استریو عارفان (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: عارفان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: من خدا را دیده ام، تیک تاک ساعت، مهربون باش، نازه نازه، تو هستی که زنده هستم، غنیمته بدونی، طلسمو بشکنی، ای گل من، آنها که طلبکار خدائید..؟ کجائید، اوج احساس، با خدا باش، خاک سر بلند

چاپ