مصطفی جاویدان استریو ایران کاست (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: ایران کاست
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بی بی جون قصه بگو، همسرو هلال من، مرغ عشق، من مست و تو دیوانه، مادربزرگ، اتل متل توتوله، عزیز جون، عمو صالح، چینی بند زن، بابا کوهی، قشنگه، دوستش دارم همیشه

چاپ