مصطفی جاویدان استریو رنگین کمان (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان (کنسرت)
استریو: رنگین کمان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرد مردونه، وای از این دنیا، خدا پشت و پناهت، مبارک باشه، قشنگه، اونکه میمونه، دویدم دویدم، زندگی، اگه یار من بودی، دختر تهرونی، شاهنامه خون، اسم اعظم، درویشم و درویشم، یاد تو مدد

چاپ