مصطفی جاویدان استریو چشمک (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دخترم، نه تو داری نه من، مرشد رهبر، قشنگه، درویش سکوت، یار محبوبم، عقیده، برده خدا، نوحه خوان شهر، ساعتی، یا مولا، عشق، مارا بس

چاپ