مصطفی جاویدان استریو شهیاد (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان (کنسرت)
استریو: شهیاد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: باباکوهی، یادگار، پرنده اسیر، زدا نشو اشتباهه، درویش پولی نیست، مرد و مردانه، من به بازار میروم، کلبه ما درویشیه، برگرد به خونه، یادگار(کردی)، باختم

چاپ