مرتضی استریو سوپر دیسکو (نوار کاست)

عنوان: مرتضی
استریو: سوپر دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دلگیر، عزیز، گمشده، نمیشود، پرسه، میترسم، خواب بارون، شهادت، صبر کن، یقین، گریه نکن، هم ستاره

چاپ