مرتضی استریو تک خال (نوار کاست)

عنوان: مرتضی
استریو: تک خال
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نوش آفرین: طاق بلور
ستار: تعظیم
مرتضی: غزل
رامش: منتظر، رودخونه ها
مازیار: ای عشق
بتی: ندر
ضیا: دریا دریا
طوفان: خبایون
شهره: چشم بهراه
سلی و فرخزاد: پابند
محسن: شکست
شهرام: آدم میمیره براشون
فتانه: نبض

چاپ