محمود خوانساری استریو polydor (نوار کاست)

عنوان: محمود خوانساری
استریو: polydor
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ترانه لاله پرپر
آهنگ: سه گاه از فرهنگ شریف
ترانه: بهادر یگانه
هنرمندان: سیمین، اسدالله ملک، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک
ترانه مرغ شباهنگ
آهنگ: افشار از اسدالله ملک

چاپ