محمود خوانساری استریو حصار (نوار کاست)

عنوان: محمود خوانساری
استریو: حصار
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: میخانه، مرغ شباهنگ، دل یک دله کن، غم تو دارم، لاله پرپر، رنج هستی، دعای دل، دل شیدا

چاپ