محمد نوری استریو AFR (نوار کاست)

عنوان: محمد نوری
استریو: AFR
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آروزها، گریه آسمون، نازنین مریم، بیا بار سفر بندیم، عروسی، انتظار، یاد اون روزها بخیر، غروب آشنایی، لالائی، چشمای سبز، باغ خواهش ها، نوشو نوشو

چاپ