محمد نوری، گلنراقی، شیبانی (نوار کاست)

عنوان: محمد نوری، گلنراقی، شیبانی
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نوری: بیا بار سفر بندیم، عروسی، یاد اون روزا بخیر، لالائی، جان مریم، آرزوها، انتظار، در خموشی های ساحل
گلنراقی: مرا ببوس
شیبانی: سیمین بری

چاپ