محمد نوری استریو اولدوز موزیک (نوار کاست) شماره 3

عنوان: محمد نوری
استریو: اولدوز موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بیا بار سفر بندیم، یاد اون روزا بخیر، لالائی، آرزوها، انتظار، در خموشی ساحل، نغمه رویایی، دماوند، نقش امید، بزم حسرت، حریر سپید، پیک سعادت، از شهر دیگر

چاپ