محمد نوری استریو اولدوز موزیک (نوار کاست) شماره 2

عنوان: محمد نوری
استریو: اولدوز موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آهنگ تنهائی، چه شد که رفتی، از دست دل، مده آزارم، یک شب خوش، نسترن، پری دریا، ساحل امید، پس از انتظارها، راز عشق، در اوج آسمانها، جمعه بازار، دشت انتظار

چاپ