محمد نوری استریو اولدوز موزیک (نوار کاست) شماره 1

عنوان: محمد نوری
 استریو: اولدوز موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: جان مریم، امید هستی، سرگردان، فردای روشن، ماندن و رفتن، گیتار من، نقش جدائی، تولد، جهان خیال، شکوفه های مهر، گلبن شادی، یاد، می کوبم در، افسانه دریا

چاپ