محمد نوری استریو دیسکو (نوار کاست) شماره 2

عنوان: محمد نوری
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: جان مریم(نازنین مریم)، شکوفه های مهر، من با توام، باغ خواهش ها، امید هستی، چشمای سبز، فردای روشن، با تو بودن، عروسی، غروب آشنایی، بیاد آور، انتظار، بی آرام، مسرت، عاشقانه، سایه ای در شب

چاپ