محمد نوری استریو دیسکو (نوار کاست) شماره 1

عنوان: محمد نوری
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بیا بار بندیم، جمعه بازار، دشت انتظار، تصویر او، دیدار، باز آ، راز محبت، پس از انتظار، مرغک وحشی، بیاد مادر، غنچه پائیز، طلسم نگاه، نغمه دریایی، از دست دل من

چاپ