محمد نوری استریو سوپر دیسکو (نوار کاست)

عنوان: محمد نوری
استریو: سوپر دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: جان مریم(نازنین مریم)، شکوفه های مهر، من با توام، باغ خواهش ها، امید هستی، چشمای سبز، فردای روشن، با تو بودن، عروسی، غروب آشنایی، بیاد آور، انتظار، بی آرام، مسرت، عاشقانه، سایه ای در شب

چاپ