نلی استریو سوپر کاسپین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: نلی
استریو: سوپر کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قدم رنجه، نفرین، کی بود کی بود، یه روز تازه، دوست دارم، پیام، دو پرنده، آلبوم، حباب، اسکله، وسوسه، قصه رفتن، عروسک شکسته

چاپ