نلی استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: نلی
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ترحم، قلب خورشید، ای وای، نارنج و ترنج، پرنده زرین پر، دلم بمن دروغ میگه، کی بهت یاد داده، تصویر یک فصل(همراه سلی)، شراب، سایه ها، قلب دو رنگ، قصه ی دریاچه و مهتاب، دنیای عشق من، بی تو

چاپ