نلی استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 1

عنوان: نلی
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کی بود، یک روز تازه، دوست دارم(روزهای برفی)، پیام، دو پرنده، آلبوم، حباب، اسکله، وسوسه، قصه رفتن، عروسک شکسته، ژاپنی

چاپ