نلی استریو تاپ (نوار کاست)

عنوان: نلی
استریو: تاپ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کی بود، یک روز تازه، دوست دارم، پیام، دو پرنده، آلبوم، حباب، اسکله، وسوسه، قصه رفتن، عروسک شکسته، ژاپنی

چاپ