نلی استریو بهمن (نوار کاست)

عنوان: نلی
استریو: بهمن
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قدم رنجه، نفرین، کی بود کی بود، یک روز تازه، دوست دارم، پیام، دو پرنده، آلبوم، حباب، اسکله، وسوسه، قصه رفتن

چاپ