نلی و شهرام شب پره استریو تیاک (نوار کاست)

عنوان: نلی و شهرام شب پره
استریو: تیاک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نلی: قدم رنجه، نفرین، کی بود کی بود، یک رو تازه، دوست دارم، روزهای برفی
شهرام: هوای دیار، یار، وای وای، داغ بوسه، گرگ و بره، دلیله، غربت

چاپ