نیلوفر استریو پاپ 19 (نوار کاست)

عنوان: نیلوفر
استریو: پاپ 19
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: زری خانم، یار دیگه داری، نیرنگ، الله، شب شب، پیراهن خال خال، وصله ناجور، ظالم بلا، دوری از تو، فردا خیلی دیره، آتش بجان، نا مادری

چاپ