نیلوفر استریو سوپر پارس (نوار کاست)

عنوان: نیلوفر
استریو: سوپر پارس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: زری خانم، یار دیگه داری، نیرنگ، الله، نامادری، شب شب، پیراهن خال خال، وصله ناجور، ظالم بلا، دوری از تو، فردا خیلی دیره، آتش بجان

چاپ