نیلوفر و گیتا استریو رنگین کمان (نوار کاست)

عنوان: نیلوفر و گیتا
استریو: رنگین کمان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نیلوفر: شب، پیراهن خال خال، وصله ناجور، ظالم بلا، زری خانم، یار دیگه
گیتا: چرا قهری، تابستون، قناری، زنبور، باریکلا، آدم عاقل مگه عاشق میشه

چاپ